ถ้ำหินหลงเหมินรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543

ถ้ำหินหลงเหมินเป็นถ้ำหินแกะสลัก 1 ใน 3 ที่ใหญ่ที่สุกของจีน มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ที่นี้ประกอบด้วยหมู่ถ้ำเกือบ 2,500 ทั้งหมดแบ่งเป็น 70% อยู่บนผาหลงเหมินซัน. ส่วนอีก 30% อยู่ผาเซี่ยงซัน จจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง แกะเป็นศิลาจารึก 2,500 แท่ง

 The Stonehenge Cave

ถ้ำหินหลงเหมินมีจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 ซ.ม. พุทธรูปหินสลักกว่าแสนองค์เหล่านี้ไม่ได้สร้างรวดเดียวจบ แต่ทยอยสร้างต่อเนื่องยาวนานถึง 600 ปี ช่วงเฟื่องฟูที่สุดอยู่ในยุคราชวงศ์ถัง มีแม่น้ำอี้ไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี