เยอรมันเป็นประเทศที่ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที สุดในสหภาพยุโรป (European Union : EU) และเป็น ตลาดขนาดใหญ่ที่ สุดใน EU ด้วยประชากรราว 82 ล้านคน ขณะที มีรายได้ต่อหัวสูงถึง 44,450 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

นอกจากนี้ ยังเป็นตลาดส่งออกสําคัญอันดับ 3 ของไทยใน EU รองจากเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร ด้วยมูลค่าส่งออกเฉลี่ยราว 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในช่วงปี 2550-2552 ดังนั้น การเรียนรู้ธรรมเนียม ปฏิบัติที สําคัญของชาวเยอรมันจึงเป็นสิ่งที่ ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เพื่อให้การติดต่อธุรกิจกับชาวเยอรมัน เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสําเร็จ รายละเอียดที่ น่าสนใจของธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจกับชาวเยอรมันมีดังนี้

ทัวร์ต่างประเทศ

  • การทักทายและการสนทนา ควรทักทายด้วยการจับมือแบบสากลพร้อมทั้งก้มศีรษะลงเล็กน้อย และกล่าวคําว่า “Guten Morgen” (อ่านว่า กู๊ทเทิ น มอร์เกิ นน์) ซึ งแปลว่าสวัสดี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึง กลางวัน หรือกล่าวคําว่า “Guten Tag” (อ่านว่า กู๊ทเทิ น ทาค) สําหรับการสวัสดีในช่วงบ่ายถึงช่วงเย็น และใช้ คําว่า “Guten Abend” (อ่านว่า กู๊ทเทิ น อาเบ้น) ในช่วงเย็นถึงช่วงคํ า สําหรับการเรียกชื่อคู่สนทนาควรเรียกนามสกุล นอกจากคู่สนทนาจะอนุญาตให้เรียกชื่อตัว และควรใช้คํานําหน้าชื่อด้วย “Herr” (อ่านว่า แฮร์) สําหรับผู้ชาย และ “Frau” (อ่านว่า เฟรา) สําหรับผู้หญิง นอกจากนี้ ในการสนทนาไม่ควรพูดเรื่องตลก เพราะชาวเยอรมันให้ ความสําคัญมากกับมารยาททางสังคม และควรหลีกเลี่ยงหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที 2 และนาซี (Nazi)
  • การเจรจาธุรกิจกับชาวเยอรมัน ภาษาเยอรมันเป็นสิ่งจําเป็นในการติดต่อธุรกิจกับชาวเยอรมัน นอกจากนี้ หากต้องการนัดหมายเพื อติดต่อธุรกิจกับชาวเยอรมัน ควรแจ้งให้คู่เจรจาทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ และควรตรงต่อเวลาเนื่องจากชาวเยอรมันให้ความสําคัญมากกับเรื่องเวลา หากพบกันเป็นครั้งแรกไม่ควร สนทนาเรื่องส่วนตัว แต่ควรเจรจาเข้าประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจ เพราะชาวเยอรมันถือว่างานมาก่อนเรื่องส่วนตัว นอกจากนี้ ในการเจรจาธุรกิจควรพูดอย่างตรงไปตรงมา และยึดข้อเท็จจริงเป็นสําคัญ ทั้งนี้ พึงระลึกอยู่เสมอว่า การเจรจาธุรกิจกับชาวเยอรมันต้องไม่ใช้อารมณ์ เพราะเป็นการแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพ เมื่อได้ข้อสรุป ของการเจรจาแล้ว ควรทําตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด หากต้องการเปลี่ยนข้อตกลงต้องมีการนัดหมายประชุมกัน อีกครั้ง ไม่ควรเปลี่ยนโดยพลการ เพราะหากไม่ทําตามที ตกลงกันไว้จะทําให้ชาวเยอรมันเกิดความสับสนและ อาจยกเลิกการติดต่อธุรกิจในที่สุด
  • การมอบของขวัญ หากได้รับเชิญไปที บ้านของคู่เจรจาชาวเยอรมัน ของขวัญที นิยมมอบให้แก่ เจ้าของบ้านได้แก่ ช็อกโกแลต ไวน์ และดอกไม้ หากต้องการมอบดอกไม้เป็นของขวัญควรเลือกดอกกุหลาบ สีเหลืองหรือสีชมพูอมส้ม และหลีกเลี ยงดอกลิลลี เนื องจากเป็นดอกไม้ที ใช้เฉพาะในงานศพ รวมถึงดอกคาร์เนชั น เนื่องจากมีความหมายถึงความโศกเศร้า หากต้องการมอบไวน์ ควรเป็นไวน์นําเข้าจากฝรั่งเศส หรืออิตาลี ซึ่งถือเป็นไวน์ชั้นนําของโลก สําหรับการมอบของขวัญในการติดต่อธุรกิจมักเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกาคุณภาพดีที มีตราเครื่องหมายของบริษัท
  • การแต่งกาย ชาวเยอรมันให้ความสําคัญมากกับเรื่องการแต่งกาย เนื่องจากเป็นการให้เกียรติ คู่เจรจาทางธุรกิจ และยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ การแต่งกายควรเป็นแบบเรียบง่ายและ เป็นสากล คือ ผู้ชายมักสวมชุดสูทสีดําทับเสืBอเชิ้ตสีขาวและใส่เนคไท ผู้หญิงมักสวมสูทสีเข้มทับเสื้อสีขาว หรืออาจสวมชุดกระโปรงแบบทางการก็ได้ นอกจากนี้ ไม่ควรฉีดน้ำหอม หรือใส่เครื่องประดับมากเกินไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *