มหาวิหารยอร์ค (อังกฤษ: York Cathedral) มีชื่อเป็นทางการว่า “The Cathedral and Metropolitical Church of St Peter in York”

เป็นคริสต์ศาสนสถานระดับมหาวิหารที่สร้างเป็นแบบกอธิคที่ใหญ่ที่เป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญในประเทศเยอรมนี ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป มหาวิหารยอร์คตั้งอยู่ที่เมืองยอร์คในมณฑลยอร์คเชอร์ ทางตอนเหนือของ สหราชอาณาจักร เป็นที่ตั้งของอัครสังฆราชแห่งยอร์คซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากอัครสังฆราชแห่งแคนเตอร์บรีผู้เป็นประมุขของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ มหาวิหารยอร์คถือกันว่าเป็น “high church” ของแองโกล-คาทอลิก (Anglo-Catholicism) ของวัดแองกลิคัน

York Cathedral
มหาวิหารมีทางเดินกลางที่สร้างแบบกอธิควิจิตร (Decorated Gothic) และหอประชุมสงฆ์ บริเวณร้องเพลงสวดและทางด้านหลังเป็นแบบกอธิคแบบ กอธิคสูง (Perpendicular Gothic) ทางด้านเหนือของแขนกางเขนเป็นแบบกอธิคอังกฤษตอนต้น ทางเดินกลางมีหน้าต่างเหนือบานประตูที่สร้างเมื่อ ค.ศ. 1338 และด้านตรงข้ามทางหลังวัดบริเวณชาเปลพระแม่มารี มีหน้าต่างใหญ่ชื่อ “Great East Window” สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1408 ซึ่งเป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทางด้านเหนือของแขนกางเขนมีหน้าต่างที่เรียกว่า “Five Sisters Window” แต่ละแกนของหน้าต่างสูงถึง 16 เมตร หรือประมาณ 9 ชั่วคน ทางด้านใต้เป็นหน้าต่างกุหลาบที่มีชื่อเสียงมาก

ประวัติยอร์คมีผู้นับถือคริสต์ศาสนา

  • ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 วัดแรกที่สร้างตรงจุดนี้เป็นวัดไม้ที่สร้างอย่างเร่งด่วนในปี ค.ศ. 627 เพื่อใช้ในการทำพิธีศีลจุ่มให้แก่เอ็ดวินพระมหากษัตริย์แห่งนอร์ทธัมเบรีย ในคริสต์ทศวรรษ 630 ก็มีการสร้างวัดที่ถาวรขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ. 637 นักบุญออสวอลด์แห่งเบอร์นิเซียก็สร้างวัดให้เป็นหินและอุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์ แต่วัดก็เสื่อมโทรมลงจนในที่สุดก็อยู่ในสภาพที่เกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้ง่ายๆ เมื่อมาถึงปี ค.ศ. 670 เมื่อวิลฟริดได้ รับตำแหน่งเป็นประมุขของสังฆมณฑลยอร์คท่านก็ได้สั่งให้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ โครงสร้างใหม่ โรงเรียนและห้องสมุดมาก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 8

    ในปี ค.ศ. 741 มหาวิหารก็ถูกเพลิงไหม้ทำลายลง แต่วัดที่สร้างใหม่แทนที่ก็เป็นวัดที่มีโครงสร้างที่เป็นที่น่าประทับใจ มากกว่าเดิมที่มีแท่นบูชาถึงสามสิบแท่น หลังจากนั้นมหาวิหารก็ถูกขโมยกวาดทรัพย์สินหลายครั้งโดยผู้รุกรานหลายกลุ่ม และไม่มีประวัติที่ทราบแน่นอนมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 10 เมื่อมีอัครสังฆราชเบ็นเนดิคตินหลายองค์ที่รวมทั้งนักบุญออสวอลด์,วูลฟตัน และอัลเดรดผู้เดินทางไปแอบบีเวสต์มินสเตอร์เพื่อไปทำพิธีสวมมงกุฎให้แก่สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1066 อัลเดรดเสียชีวิตปี ค.ศ. 1069 ร่างของท่านยังบรรจุอยู่ภายในมหาวิหาร ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้ที่ http://www.banholiday.com/